Monday, 10 October 2011

LirIK TerINdah AntARa KaU dAn AKu....

sEtInGgi2 mEnArA KLcC,tInGgI lAgI sAyAngkU tErhAdApmU sAyAng...
AyAt2 cIntAn yAng sErIng tElIngAkU mEndEngArInyA...
sAbAn hArI, kAU pIntA kU lIrIkAn nyA sEbElUm lAbUhnyA mAtAmU...
hAtIkU bAgAIkAn dIgOncAng2..
nAfAskU kAkU bAgAIkAn tErbEkU..
lIdAhkU kElU UntUk bErbIcArA...
tApI kU gAgAhkAn jIwAkU..
kUbIsIkkAn jUA pAdAmU sAyAngkU..
kEbIrUAn-bIrUAn lAngIt...
tEgOk dArI jAUh hAtIkU rAsA rIndU...
EngkAU mEmbAlAs mErdU sEnIkAtAkU ItU....

lIrIk tErIndAh AntArA kAU dAn AkU....
lAgU yAng mEnyAtUkAn kItA sEwAktU dUlU...
AkU rIndU..
AkU rIndU sAAt kItA bErtEmU..
rIndU kU pAdAmU...
rIndU kU pAdA wAktU ItU sAyAng...
tIdAk AkAn kU lUpA sEtIAp dEtIk wAktU bErsAmAmU...
AkAn kU pAhAt kIsAh hIdUp kItA InI...
dIdAlAm hAtIkU InI...
sEmOgA tErkUbUr IA dIsAnA dEngAn AmAn nyA.....

do LIKE , do COMMENT :)

No comments:

Post a Comment